Växla Nav
Min kundvagn

Så här tänker vi om miljön och matsvinn!

Det är lätt att bli nedslagen när man på mediaflödet, dagligen blir påmind om hur snabbt vår klimat och värld förändrats till följd av mänsklig aktivitet, bara under det senaste seklet!

Vi kan nog alla vara överens om att snabbt agerande är avgörande för om vi kommer att kunna vända klimatuppvärmningen, och det okontrollerade uttag av naturresurser vi ser i dag. Det är då extra inspirerande och glädjande att se och höra om alla de fantastiska initiativ och hållbarhetsprojekt som just nu pågår i alla led inom livsmedelsbranschen.

En av nycklarna till en renare mer balanserad framtid, tror vi är den samlade kraften och viljan att jobba med hållbarhet och matsvinn, som vi redan i dag ser fina exempel på i livsmedelsbranschen. Ett engagemang som i alla led, växer sig större för varje dag.

Vi hoppas och tror att det är samma innovation och utvecklings hunger som bidragit till den till synes ostoppbara utveckling vi ser idag, som också har kraft och möjlighet att vända den. Människors och företags outtömliga uppfinningsrikedom och vilja att innovera, men denna gång med en större förståelse för hur vår omvärld påverkas.

Team Meal Makers