Växla Nav
Min kundvagn

Reportage i Måltidsbloggen

Repotage i Måltidsbloggen

Måltidbloggen som drivs av Livsmedelsverket har skrivit en artikel som handlar om vårt fina samarbete med Göteborgs stad. Vi tycker det är fantastiskt kul att få vara del av den hållbara förändringsresa som den offentliga måltiden genomgår! Vi kan bara instämma med vad man säger i Härryda, och ställa den insiktsfulla frågan "Varför säga nej till att göra en hållbar insats för miljön till ett rabatterat pris?"

En del ur reportaget:


Göteborgs stad först ut i Sverige att upphandla mat med kort datum

Göteborgs stad har i flera år jobbat aktivt för att minska matsvinnet hos storköken inom kommunen. Nu är de först ut i landet med att upphandla ett ramavtal för livsmedel med kort bäst före-datum för att minska matsvinnet. Ramavtalet påverkar inte andra redan gällande livsmedelsavtal som berör ramavtalsområdet utan är ett komplement till gällande livsmedelsavtal.

Ny handelsplats för mat med kort hållbarhet

Arbetet i Göteborgs stad har gett mycket goda resultat. Storkökens matsvinn har halverats mellan 2017 och 2019. Nu har man fortsatt sin pionjärgärning ännu ett steg för att minska stadens miljöavtryck och matsvinn. Ett projekt startades under 2019 där fem kök fick testa att köpa in livsmedel med kort hållbarhet. Testet föll väl ut. Efter en utvärdering beslutade man att göra en upphandling.

Göteborg gjorde först en RFI vilket betyder ”Request for information” för att få in synpunkter och svar på frågor från potentiella leverantörer om marknadens lösningar för livsmedel med kort hållbarhetsdatum. Sedan gjordes upphandlingen och Meal Makers var det enda företaget som då lämnade ett anbud. Avtalet gäller Göteborgs stads avropare men även nio kranskommuner, däribland Ale, Härryda, Kungälv och Tjörn.

Vad händer nu?

Ännu går det inte säga hur stora besparingar projektet ger i pengar och mängd ”räddad” mat. Avtalet gäller till och med oktober 2022 och projektet kommer att utvärderas. Upphandlingsmyndigheten hoppas att detta goda exempel sätter fart på en utveckling med fler aktörer på marknaden. Göteborg visar att det inte finns några hinder för att upphandla mat med kort hållbarhet. Och som man säger i Härryda: Varför säga nej till att göra en hållbar insats för miljön till ett rabatterat pris?

- Måltidsbloggen.se

Läs hela artikeln här.


Team Meal Makers